Chúng tôi áp dụng 2 hình thức thanh toán, đó là:

1. Thanh toán sau khi nhận được hàng (đối với khách hàng trong Nội thành).

2. Thanh toán trước khi nhận hàng:

+ Giao hàng, lắp đặt ở tỉnh, khách hàng phải chuyển khoản trước cho Mái che Tâm Phát

+ Đối với các đơn hàng không có sẵn. Khách hàng phải chuyển cọc trước cho Mái che Tâm Phát làm hàng và sẽ thanh toán hết phần còn lại khi nhận hàng đầy đủ.